Наукова діяльність для викладачів кафедри фінансів є і потрібною, і цікавою, і розвиваючою

4-6 жовтня 2019 року дружньою співпрацею кафедр автоматизованих систем і моделювання в економіці й фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету була проведена VІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами» SMTESM-2019. http://smtesm.khnu.km.ua/

У конференції взяли участь представники 7 країн (Україна, Греція, Бельгія, Грузія, Польща, Росія, США) та 91 навчального закладу. Зокрема, Національний університет «Львівська політехніка» представляли науково-педагогічні працівники кафедри фінансів: д.е.н., професор Марія Бондарчук, к.е.н., доцент Ольга Коць, Христина Джурик та кафедри технологій управління: д.е.н., професор Павло Ільчук.

Конференція була спрямована на вирішення актуальних проблем формування стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів. Матеріали конференції (повнотекстові статті) опубліковані видавництвом Atlantis Press (Франція, м. Париж), розміщені на сайті https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19 та подані для індексації до наукометричних баз CPCI (Web of Science), CNKI та Google Scholar.

Упродовж трьох днів презентували результати досліджень у сфері глобальних викликів розвитку економіки в країнах Центральної та Східної Європи, економетричного моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів, математичних методів, моделей та інформаційних технологій дослідження економічних систем, стратегічних домінант розвитку світових і національних фінансових ринків.

По завершенню науково-практичної частини конференції, головуючий – доктор економічних наук, професор Григорук П.М.запропонував сформувати наукові та практичні висновки і рекомендації на основі доповідей учасників, які після обговорення лягли в основу резолюції конференції, де було відзначено високий загальний рівень наукових досліджень на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління економічними системами за умов інтеграційних процесів за відповідними напрямками її роботи.

Отриманий досвід буде корисним під час викладання дисциплін та керівництва бакалаврськими і магістерськими кваліфікаційними роботами.