Практичне заняття з дисципліни “Бюджетна система” зі студентами групи ФБ-32 в Територіальному управлінні Рахункової палати

Важливою складовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є практична підготовка студентів. Тому кафедра фінансів НУ «Львівська політехніка» тісно співпрацює із підприємствами, страховими компаніями, банківськими та державними установами.

З метою належної підготовки фахівців у сфері державних фінансів студенти кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка» разом з викладачем к.е.н., доц. Піхоцькою О.М. завітали до Територіального управління рахункової палати.

Студенти мали змогу побачити та почути про особливості діяльності установи та ознайомитися з її основними завданнями та пріоритетами.

Начальник управління Піхоцький В.Ф. розповів про особливості діяльності Рахункової палати – органу оперативного управління бюджетним процесом, який здійснює контрольні заходи за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України. Зазначено, що державний фінансовий контроль є вагомою функцією управління фінансовою системою, яка спрямована на упередження та запобігання фінансово-економічних порушень у сфері використання бюджетних коштів.