25 РОКІВ КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ РАЗОМ З БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Бондарчук Марія Костянтинівна – доктор економічних наук, професор, академік Національної Академії наук вищої освіти України і Академії економічних наук стверджує, що довготривала співпраця кафедри фінансів Львівської політехніки з банківськими установами дає позитивні результати у підготовці кваліфікованих спеціалістів для розвитку банківської системи України.

Впродовж 25 років кафедра фінансів готує найкваліфікованіших спеціалістів для банківської сфери.

Яким чином студентство у майбутньому досягає високих результатів у своїй професійній діяльності?

По-перше, це рівень знань, які дають викладачі кафедри фінансів. Багато з них охоче діляться своїми знаннями на парах із студентами. Це дійсно цікаво, а тому процес навчання проходить максимально швидко й ефективно.

 По-друге, це позитивне ставлення до студентів. Викладачі кафедри фінансів Львівської політехніки не перешкоджають прагненням молодих людей реалізовувати свої стратегічні плани, які не пов’язані із навчанням.

По-третє, безліч конференцій, олімпіад, конкурсів. Студенти кафедри неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад і Всеукраїнських та міжнародних конкурсів зі спеціальності «Банківська справа».

По-четверте, це міжнародні наукові програми. Львівська політехніка володіє широким спектром наукових зв’язків з університетами Польщі, Німеччини, Франції, Латвії, Естонії. Завдяки цій співпраці українські студенти мають змогу водночас здобувати два дипломи, а це просто надзвичайна перевага університету в конкурентній сфері освіти.

По-п’яте,  це студентське середовище Львівської політехніки. У такому середовищі виховують лідерів.

Як викладачі забезпечують інтеграцію навчальних програм з вимогами формування спеціалістів для банківської сфери?

  • Здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників банківських установ.
  • Опубліковують навчальні посібники, наукові праці (так, вперше в Україні на англійській мові опубліковано навчальний посібник BANKING SYSTEM. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev.).
  •  Запрошують провідних спеціалістів комерційних банків і НБУ для участі у науково-практичних конференціях, методичних семінарах, круглих столах.
  • Спільно з провідними спеціалістами банку забезпечують  навчальний процес (проведення лекцій, керівництво практикою та робота у комісіях з атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів  та інше. 
  • Разом з представниками комерційних банків аналізують становлення випускників – як молодих спеціалістів, надають методичну допомогу.
  • Викладачі постійно проходять підвищення кваліфікації і стажування у Національному банку України, комерційних банках тощо.

Як фахівці банківської системи сприяють розвитку банківництва на кафедрі фінансів?

  • За необхідності, проводять презентації, лекції, сприяють та приймають участь в проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів з актуальних проблем для науково-педагогічних працівників, студентів Університету.
  • Аналізують якість підготовки спеціалістів і направляють свої пропозиції щодо покращення  підготовки фахівців.
  • При необхідності, здійснюють відбір студентів для подальшого працевлаштування.
  • Здійснюють інформування (безпосередньо в навчальному закладі) та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо наявності вакансій та багато іншого.

Отже, грунтовні знання науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і практичний досвід спеціалістів банківської системи забезпечують  високий рівень підготовки фахівців та стабільність банківської системи в цілому.

Альянс кафедри фінансів і інститутів банківської системи дозволяє об’єднати ресурси банку та закладів вищої освіти задля реалізації суспільно значущих проектів у масштабах всієї країни чи окремих територій.