Фаховий онлайн-семінар кафедри фінансів (попередня експертиза) здобувача наукового ступеня доктора філософії Костюк-Пукаляк О.М.

У четвер 11 лютого о 12.00 год. відбудеться фаховий онлайн-семінар кафедри фінансів (попередня експертиза) здобувача наукового ступеня доктора філософії Костюк-Пукаляк О.М. у системі Microsoft Teams за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a56de608b739e430c961462abac20b873%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e1804c4-c7ea-40e9-a838-9ddd6497ed0c&tenantId=7631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a

Фаховий семінар кафедри фінансів

Національного університету «Львівська політехніка»

для проведення попередньої експертизи дисертації

 «ГРОШОВІ ПОТОКИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ»

здобувача наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

(галузь знань 07 – Управління та адміністрування)

КОСТЮК-ПУКАЛЯК ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ

Головуючий: д.е.н., проф. Алєксєєв І. В.

Науковий керівник:

Д.е.н., проф. Хома Ірина Борисівна

Рецензенти:

Д.е.н., доц. Рисін Віталій Васильович

К.е.н., доц. Чубка Ольга Михайлівна