Відкрите лекційне заняття професора Віталія Рисіна

4 березня 2021 року о 10:20 відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фінансовий моніторинг та протидія шахрайству» для студентів групи ФБ-44 на платформі MS Teams.

Викладач: професор кафедри фінансів, д.е.н. В.В.Рисін.

Лінк для приєднання https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abc59cd440f5646c1bc6f091911fd6893%40thread.tacv2/1612955737202?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%224136f13e-074d-4cbe-8f14-bf8aed72cf7c%22%7d