НА КАФЕДРІ ФІНАНСІВ ІНЕМ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮЄ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ДИСКУСІЙНИЙ ГУРТОК “ФІНАНСИСТ”

Студентський науковий гурток “Фінансист” є ініціативою студентів-інтузіастів та викладачів кафедри фінансів, які і задають йому постійного ритму життя.

Злагодженість у думках, поглядах і міркуваннях завжди панує між членами гуртка.

В роботі гуртка беруть участь здобувачі вищої освіти бакалаврського і магістерського рівнів, які працюють над індивідуальними науково-дослідними завданнями з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі фінансів.

Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

Завданням наукового гуртка є розкриття здібностей студентів у різних напрямках наукової діяльності; формування креативної особистості; сприяння вирішенню конкретних проблем, які стоять на сучасному етапі розвитку під керівництвом викладачів; набуття студентами досвіду у організації та участі у науковій роботі, зокрема у конференціях, конкурсах, засіданнях, круглих столах, олімпіадах, форумах.

Керівник гуртка Урікова О.М. – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук.

Наукові консультанти – науково-педагогічні працівники кафедри фінансів.

Місце проведення: вул. Митрополита Андрея, 5, IV н.к., кафедра фінансів.