Відбулася гостьова онлайн-лекція з дисципліни “Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності”

29 листопада 2021 р. в онлайн режимі на лекційні заняття з дисципліни “Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності” для групи аспірантів ФБа-11f і 30 листопада 2021 р.  в онлайн режимі на лекційні заняття з дисципліни “Управління ризиками у банківській діяльності” в межах теми заняття “Управління та оцінювання валютних ризиків” для студентів-магістрів групи ФБМ-21 було запрошено:
1) к.ф.-м.н., доцента кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики Львівського національного університету імені Івана Франка Вуса Андрія Ярославовича з презентацією практичного застосування економетричних методів для точної кількісної оцінки банківських ризиків та проблем моделювання зокрема валютних ризиків та оцінювання валютних ринків з використанням широкого спектру економіко-математичних моделей і багатомірного економіко-статистичного моделювання.     
2) доктора філософії, випускницю  аспірантури за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”  Костюк-Пукаляк Оксану Михайлівну з презентацією на тему “Управління спектром фінансових ризиків в електронному бізнесі”.