Захист дисертації Христиною Джурик

Щиро вітаємо асистента кафедри фінансів Джурик Христину Богданівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа і страхування!
Тема роботи:”Фінанси територіальних громад”.
Науковий керівник: д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Бондарчук Марія Костянтинівна.
Голова ради:
д.е.н., проф. Крайник О.П. (професор каф. регіонального та місцевого розвитку, ІНДУ, НУ “Львівська політехніка”)
Члени ради:
Рецензент – к.е.н., доц. Червінська О.С. (доцент каф. фінансів, ІНЕМ, НУ “Львівська політехніка”)
Рецензент – к.е.н., доц. Глинський Н.Ю. (доцент каф. маркетингу і логістики, ІНЕМ, НУ “Львівська політехніка”)
Опонент – д.е.н., проф. Хрущ Н.А. (завідувач каф. фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет)
Опонент – д.е.н., проф. Мельник М.І. (завідувач відділу просторового розвитку, Державна установа “Інститут ім.М.І.Долішнього НАН України)
Дякуємо колегам за професійне опонування і рецензування!