Поєднання науки й практики для вдосконалення професійних компетентностей майбутніх фінансистів!

Кафедра фінансів ІНЕМ активно співпрацює з Державною казначейською службою України у Львівській області.

Співпраця кафедри фінансів у сфері публічних фінансів дозволяє залучити практиків-професіоналів до викладацької роботи, оновлення освітніх програм з урахуванням вимог державного фінансового управління, рецензування випускних робіт здобувачів вищої освіти, підвищення кваліфікації НПП та інше. Саме така інтеграція забезпечує якісну професійну освіту фінансиста.

Керівник Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області Петро Могиляк та його заступники Богдан Хомічак і Мирослав Зварич разом із завідувачкою кафедри фінансів Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки Марією Бондарчук, гарантом освітньої програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» доцентом Павлом Гориславцем, доцентами Оксаною Курило та Романом Желізняком, фахівцями Ольгою Чаус і Вікторією Гоменюк окреслили напрями подальшої спільної співпраці у сфері управління державними та місцевими фінансами в умовах невизначенності.

Відтак, оновлені освітні програми, робочі навчальні програми з фахових дисциплін для забезпечення якісної освіти фінансистів враховуватимуть сучасні методи ефективного обслуговування бюджетних коштів, управління наявними фінансовими ресурсами тощо.