ХТО ТИ, ІНЖЕНЕР-ЕКОНОМІСТ ?!

Не секрет, що правильно обрана професія, яка допомагає найбільш повно розвинутися творчому потенціалу і приносить радість, багато в чому визначає успішність людини, сприяє гармонійному розвитку його особистості, допомагає приносити користь суспільству і державі, в якому він живе і працює. Сьогодні можна вивчитися багатьом і різним справах, але зовсім не всіх професій в світі відразу. Тому кожній людині доводиться робити свій вибір. Саме з вибору професії і починається професійне самовизначення людини.
Більшість абітурієнти протягом останніх років стабільно вибирають спеціальності економічного профілю, інформаційні технології. Якщо раніше країна найбільше потребувала працівниках економічних спеціальностей, то тепер в списку найбільш затребуваних стоять інженери-фахівці: інженери-економісти, маркетологи з інженерський навичками, які володіють іноземними мовами і навичками роботи на комп’ютері. Такі спеціальності відносяться до добре оплачуваних і більш затребуваним на ринку праці.
Інженер-економіст виконує роботу по здійсненню економічної діяльності, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається (робіт, послуг) і освоєння нових видів, досягнення високих кінцевих результатів при оптимальному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Крім того, він готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої і комерційної діяльності (бізнес-планів) з метою забезпечення зростання обсягів збуту науково-технічної продукції і збільшення прибутку, а також виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідні для виробництва і реалізації продукції, що випускається, освоєння нових видів продукції, прогресивної техніки і технології.
Інженер-економіст може пояснити яким чином частота обертання валу електродвигуна в насосі впливає на рядок кредиторської заборгованості в балансі (бухгалтерському або управлінському). Це вищий рівень, так званий етап економістів, які повністю знають процес галузі в якій працюють, розробляють нормативи роботи процесів, питомих показників і виконують величезний обсяг роботи. Безумовно, до таких фахівців ставляться дуже високі вимоги. Насамперед, до них застосовують вимоги щодо знання програмування. Зараз цей напрямок набув широкого поширення, іншими словами його ще називають як «виробнича економіка», тобто виробничі економісти.
Місце роботи: Економічні або фінансово-економічні відділи приватних компаніях і державних підприємствах.