Куратори груп

Група Наставник
ФБ-11 Кащишин Василь Мирославович, асистент
ФБ-12 Желізняк Роман Йосифович, к.е.н., ст. викладач
ФБ-13 Чушак-Голобородько Анна Михайлівна, к.е.н., доцент
ФБ-14 Коць Ольга Олегівна, к.е.н., доцент
ФБ-21 Бондаренко Лідія Петрівна, к.е.н.,  доцент
ФБ-22 Урікова Оксана Михайлівна, к.е.н., доцент
ФБ-23 Дідух Оксана Володимирівна, к.е.н., ст. викладач
ФК-31 Познякова Олена Ігорівна, ст. викладач
ФК-32 Чубка Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент
ФК-33 Бонецький Орест Олегович, к.е.н., асистент
ФК-34 Політило Марія Петрівна, к.е.н., доцент
ФК-41 Віблий Петро Іванович, к.е.н., доцент
ФК-42 Ливдар Марта Василівна, к.е.н.,  доцент
ФК-43 Вівчар Олександра Йосипівна, к.е.н., доцент
ФК-44 Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н., доцент
ФБССм-11 Партин Галина Остапівна, к.е.н., професор
ФБССм-12 Фурдичко Любов Євгенівна, к.е.н., доцент
ФБССм-13 Кондрат Ірина Юріївна, к.е.н., доцент
ФБССм-14 Курило Оксана Богданівна, к.е.н., доцент
ФБССм-21 Коць Ольга Олегівна, к.е.н., доцент
ФБССм-22 Задерецька Роксолана Іванівна, к.е.н., асистент
ФБССм-23 Мороз Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент