Куратори груп

Група Наставник
ФБ-11 Мороз Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент
ФБ-12 Федевич Людмила Станіславівна, к.е.н., доцент
ФБ-13 Вівчар Олександра Йосипівна, к.е.н., доцент
ФБ-14 Лащик Ірина Ігорівна, к.е.н., ст. викладач
ФБ-21 Кащишин Василь Мирославович, асистент
ФБ-22 Желізняк Роман Йосифович, к.е.н., ст. викладач
ФБ-23 Чушак-Голобородько Анна Михайлівна, к.е.н., доцент
ФБ-24 Коць Ольга Олегівна, к.е.н., доцент
ФБ-31 Бондаренко Лідія Петрівна, к.е.н.,  доцент
ФБ-32 Урікова Оксана Михайлівна, к.е.н., доцент
ФБ-33 Дідух Оксана Володимирівна, к.е.н., ст. викладач
ФК-41 Познякова Олена Ігорівна, ст. викладач
ФК-42 Чубка Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент
ФК-43 Бонецький Орест Олегович, к.е.н., асистент
ФК-44 Політило Марія Петрівна, к.е.н., доцент
ФБГ-11 Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н., доцент
ФБГ-12 Ливдар Марта Василівна, к.е.н.,  доцент
ФБГ-13 Віблий Петро Іванович, к.е.н., доцент
ФБССм-21 Партин Галина Остапівна, к.е.н., професор
ФБССм-22 Фурдичко Любов Євгенівна, к.е.н., доцент
ФБССм-23 Кондрат Ірина Юріївна, к.е.н., доцент
ФБССм-24 Курило Оксана Богданівна, к.е.н., доцент