Міжнародна діяльність кафедри

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах освітніх програм пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності Університету передусім завдяки можливостям академічної мобільності учасників освітнього процесу згідно Положенням СВО ЛП 02.03. Кафедра активно розвиває міжнародну діяльність, що підтверджено кількістю укладених угод про співпрацю, стажувань, підвищень кваліфікації науково-педагогічних працівників та студентів.

Угоди про міжнародну співпрацю кафедри (2017-2021 рр.).

 1.  Diamond Fms (Нідерланди, «Diamond FMS B.V.»). (Договір № LP-l про партнерство та ділову співпрацю) використання програмного забезпечення Diamond Fms у навчальному процесі кафедри фінансів (виконавець Мазур А.В.); викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» (лекції і лабораторні заняття – доцент кафедри фінансів, к.е.н. Мазур А.В.; лабораторні заняття – ст. викладач кафедри фінансів, к.е.н. Дідух О.В.) з використанням програмного забезпечення Diamond Fms.; участь викладачів (Мазур А.В., Дідух О.В.) у міжнародному проекті Diamond BootCamp, організованому Diamond FMS B.V. (The Netherlands) у партнерстві з Національним університетом «Львівська політехніка». 01.09.2014 р.
 2. Польща, Вроцлавський економічний університет (28.11.2017р. – 28.11.2022 р.)
 3. Університети DTU Skylab, Symbion, Inkubatoren CPH Kobenhavn K. 05.02.2020р. – 09.02.2020р. Обговорення майбутньої співпраці між університетами за участі д.е.н., проф. Рисіна В.В.
 4. Польща, Вроцлавський економічний університет (01.09.2018 р. – 30.06.2022 р.).
 5. Польща, Лодзький університет (07.10.2019 р. – 07.10.2024 р.).
 6. Вища Торгова школа ім. Б.Марковскего м. Кельце ( Польща), Асоціація міжнародної інтеграції та сприяння розвитку ділового партнерства м. Львів, договір з метою налагодження дружніх зв’язків та взаємовигідної співпраці за участі д.е.н., професора Бондарчук М.К. (09.07.2007рік)

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних конференціях  (2018-2021 рр.).

 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Університет ім. Йоганна Кеплера (Johannes Kepler University), м. Лінц (Австрія). 16.10.2018 р.  – 20.10.2018 р. (участь у Міжнародній науковій конференції “Фінанси та бухгалтерський облік ринків, що розвиваються”);
 • к.е.н., Мазур А.В. Університет ім. Йоганна Кеплера (Johannes Kepler University), м. Лінц (Австрія). 16.10.2018 р.  – 20.10.2018 р. (участь у Міжнародній науковій конференції “Фінанси та бухгалтерський облік ринків, що розвиваються”);
 • Познякова О.І. Краківський економічний університет (Польща). 17.10.2018 р. – 20.10.2018 р. (виступ з доповіддю та участь у 23-тій Міжнародній конференції «Управління реструктуризацією. Розвиток та ефективність в час змін» у Краківському економічному університеті (організація конференції у м. Криніца-Здруй, Польща).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Краківський економічний університет (Польща). 17.10.2018 р. – 20.10.2018 р. (виступ з доповіддю та участь у 23-тій Міжнародній конференції «Управління реструктуризацією. Розвиток та ефективність в час змін» у Краківському економічному університеті (організація конференції у м. Криніца-Здруй, Польща).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Науково-технічне товариство машинобудівників, Софія (Болгарія). 07.12.2018р. – 16.12.2018р. (проходження наукового стажування та участі з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Industry 4.0»).
 • к.е.н., Мазур А.В. Науково-технічне товариство машинобудівників, Софія (Болгарія). 07.12.2018р. – 16.12.2018р. (проходження наукового стажування та участі з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Industry 4.0»).
 • Познякова О.І. Вища школа технічна у Катовіце (Польща).  20.09.2018 р. – 22.09.2018 р. (виступ з доповіддю та участь у Міжнародній конференції «Інформаційні та інноваційні технології у ХХІ столітті» у Вищій школі технічній).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Економічний університет, Лодзь (Польща). 22.05.2019 р. – 24.05.2019 р. (Участь у міжнародній конференції).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Науково-технічне товариство машинобудівників Болгарії, Варна (Болгарія). 09.09.2019р. – 15.09.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • д.е.н., проф. Бондарчук М.К. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н., доц. Кондрат І.Ю. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н., доц. Курило О.Б. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н., доц. Мазур А.В. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н. Синютка Н.Г. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н., доц. Червінська О.С. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща). 02.06.2019р. – 05.06.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Краківський економічний університет, Краків (Польща). 04.07.2019 р.- 06.07.2019р. (участь у Міжнародній науковій конференції «Виклики для страхових ринків Центральної та Східної Європи»).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Вища технічна школа в Катовіце, Катовіце (Польща). 23.09.2019р.- 25.09.2019 р. (участь у Міжнародній науковій конференції «Інформаційні та інноваційні технології ХХІ століття» та налагодження і розвитку міжнародної співпраці, обміну результатами досліджень і досвідом в навчальному процесі в сфері фінансового ринку, страхового ринку, інноваційних та інформаційних технологій).
 • к.е.н., доц. Ливдар М.В. Економічний університет, Лодзь (Польща). 22.05.2019р.- 24.05.2019р. (Участь у міжнародній конференції).
 • д.е.н., проф. Хома І.Б. Краківський економічний університет, Краків (Польща). 04.07.2019р. – 06.07.2019р. (участь у Міжнародній науковій конференції «Виклики для страхових ринків Центральної та Східної Європи» з доповіддю).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Краківський економічний університет. 19.11.2020р. – 19.11.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Краківський економічний університет. 19.11.2020р. – 19.11.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю).
 • Познякова О. І. Краківський економічний університет. 19.11.2020р. – 19.11.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю).
 • к.е.н.  Синютка Н.Г. Краківський економічний університет. 19.11.2020р. – 19.11.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • к.е.н., доц. Кондрат І.Ю. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • к.е.н., доц. Мазур А.В. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • к.е.н., доц. Побурко О.Я. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • д.е.н., проф. Рисін В.В. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • Познякова О.І. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • к.е.н. Синютка Н.Г.Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).
 • к.е.н., доц. Шевчук О.О. Краківський економічний університет. 11.12.2020р. – 11.12.2020р. (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ)).

Виконання освітньо-наукових проєктів (2019-2021 рр.).

 1. к.е.н., доц. Гориславець П.А. Латвійський університет, Рига (Латвія). 07.05.2019р. – 12.05.2019р. Участь у роботі за спільним науковим проектом EDUQAS №586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP.
 2. к.е.н., доц. Гориславець П.А. Університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі (Нур-Султан, Республіка Казахстан) 24.02.2020 р.- 29.02.2020 р. Участь у роботах за спільним науковим проектом  EDUQAS  №586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP. 
 3.  к.е.н., доц. Гориславець П.А. Еразмус+ КА2 – розвиток потенціалу. Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs. 15.10.2017 р. – 30.06.2021р.

Міжнародні стажування (відрядження, підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників кафедри (2017-2021 рр.).

 • к.е.н. доц. Кондрат І.Ю., Познякова О.І. Польща. 01.03.2017р.  – 04.03.2017р. (Мета відрядження: визначення тематики та підготовка Проектної пропозиції на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018-2019 рр. з науковцями кафедри банківської справи Економічного університету м. Вроцлав (Польща) «Проблематика сталого розвитку в контексті функціонування банківського сектора в Польщі та Україні». 02.03.2017 р. відбулась зустріч з продеканом з питань міжнародної співпраці Вроцлавського економічного університету Міхалом Бернацьким з приводу уточнення положень Угоди про співпрацю щодо програм подвійних дипломів для студентів магістратури Національного університету «Львівська політехніка» та Вроцлавського економічного університету. 03.03.2017р. разом з науковцями кафедри банківської справи, факультету менеджменту, комп’ютерних наук та фінансів Економічного університету у Вроцлаві (Польща) затверджено Проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018-2019 рр. на тему «Проблематика сталого розвитку в контексті функціонування банківського сектора в Польщі та Україні», розроблено детальний план проекту, визначено очікувані результати, поетапний план реалізації).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Науково-технічне товариство машинобудівників, Софія (Болгарія). 07.12.2018р. – 16.12.2018р. (проходження наукового стажування та участі з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Industry 4.0»).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., Познякова О.І.  Економічний університет у м. Вроцлав (Польща). 16.04.2018р. – 07.05.2018р. (Результати стажування: 1. Використано при розроблянні навчальних планів для студентів, які навчаються за програмами подвійних дипломів, та погодженні з університетом, що є співучасником зазначеної програми. 2. Проведено перемовини щодо участі професорів Вроцлавського економічного університету у редакційних колегіях та складі рецензентів наукових видань Національного університету «Львівська політехніка»).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. Науково-технічне товариство машинобудівників Болгарії, Веліко Тарнаво (Болгарія). 15.06.2018 р. – 24.06.2018р. (Результати відрядження:  1) стажування за програмою «Industry 4.0» у Науково-технічному товаристві машинобудівників Болгарії (м. Софія) 15–24 червня 2018 р.; 2) участь із доповіддю «Opportunities of implementation of «Industry 4.0» for development of transport industry in Ukraine» (укр. «Можливості від впровадження концепції «Industry 4.0» для розвитку транспорту в Україні»; співавтори – Алєксєєв В.І., Довгань В.М.) у Міжнародній науковій конференції «Industry 4.0», організованій Науково-технічним товариством машинобудівників Болгарії, 18–21 червня 2018 р., м. Варна).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., к.е.н., доц. Мазур А.В.  Науково-технічне товариство машинобудівників, Софія (Болгарія). 07.12.2018 р.- 16.12.2018р. (Проходження наукового стажування та участі з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Industry 4.0», яка є невід’ємною частиною запланованого стажування).
 • д.е.н., проф. Хома І.Б. Байя Доміція, Рим (Італія). 27.07.2018 р. – 03.08.2018 р. (Результати відрядження: 1)  участь у тренінгу на тему: «Комерціалізація проектів та заснування бізнесу в ЄС (на прикладі Польщі)»; 2) участь у тренінгу на тему: «Інвестування в нерухомість в ЄС (на прикладі Польщі та інших країн ЄС): оцінка фінансових та юридичних ризиків»; 3) участь у тренінгу на тему: «Основні правові та організаційні моменти навчання та проведення наукової практики в ЄС (на прикладі Польщі) – легалізація документів, апостиль, нострифікація, переклади, вступна кампанія»; 4)  участь в інтенсивному курсі вивчення англійської мови для бізнесу з використанням активних комунікаційних методик. Викладач курсу – Юлія Хевба (Мюнхен) – докторант UFU, сертифікований перекладач англійської та німецької мови, яка проходила бізнес-стажування у Нью-Йорку (2017 рік). 5) одержання сертифікату підвищення кваліфікації за участь в усіх тренінгах у Літній школі IIASC в Італії (Байя Доміція)  в рамках проекту «Ukrainians support chain», організованого Інститутом Міжнародної і Наукової Співпраці спільно з польською Фундацією ADD).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., д.е.н., проф. Хома І.Б., к.е.н., доц. Гориславець П.А., асист. Познякова О.І.  Краківський економічний університет, Краків (Польща). 05.07.2018р. – 07.07.2018р. (Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інститут фінансового омбудсмена: польський досвід та шляхи його імплементації в Україні» та участь у практичному семінарі-тренінгу з метою підвищення кваліфікації).
 • Широн Ю.О. Фірма GETBACK S.A., Вроцлав (Польща). 01.07.2018 р. – 31.07.2018р. (навчальне стажування в рамках програми  «Leopolis for Future»).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., д.е.н., доц. Рисін В.В., к.е.н., доц. Гориславець П.А., Познякова О.І.  Краківський економічний університет, Краків (Польща). 16.10.2019р. – 24.10.2019р. (проходження стажування, в т.ч. участі у 24 Міжнародній науковій конференції «Управління реструктуризацією. Інноваційність та конкурентоспроможність в умовах змін»).
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., д.е.н., доц. Рисін В.В., Познякова О.І.  Краківський економічний університет, Краків (Польща). 17.11.2019р. – 22.11.2019р.  (наукове стажування).
 • к.е.н. Лащик І.І., к.е.н., Курило О.Б., к.е.н. Чубка О.М. Вища економічна школа, Білосток (Польща). 11.01.2019р. – 25.01.2019р. (мета стажування – набуття міжнародного досвіду і вдосконалення педагогічних та професійно-наукових навиків у сфері організації і проведенні лекційно – практичних занять, принципів організації студентської дослідницької роботи та виконання наукових досліджень).
 • к.е.н., доц. Лащик І.І., к.е.н., доц. Віблий П.І. Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень. 10.03.2020 р. – 20.03.2020 р. (Проходження освітньо-наукового стажування у Вищій школі Економіки у Пшеворську (Республіка Польща)).
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А. Вища технічна школа в Катовіце, Польща. 21.09.2021р. – 27.09.2021 р.  (наукове стажування).
 • к.е.н., доц. Синютка Н.Г. Університет імені Адама Міцкевича в м. Познань, Польща 12.09.2021р. – 20.10.2021р. (Наукові дослідження за стипендіальною програмою ім. Лейна Кіркланда).

   Міжнародна діяльність НПП через участь в громадських об’єднаннях. 

 1. Association for Science and Education SPACETIME (д.е.н., проф. Бондарчук – член експертної ради);
 2. Академія економічних наук України (міжнародна співпраця з ЗВО) (академіки: д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., д.е.н., проф. Бондарчук М.К.);
 3. Національна Академія наук вищої освіти України (міжнародна співпраця з ЗВО) (академіки: д.е.н., проф. Алєксєєв І.В., д.е.н., проф. Бондарчук М.К.).

Переможці міжнародних конкурсів студентських наукових робіт (2018 р. – 2021 р.).

 1. Мартинюк Д. Я. та Прокопчук В. В. – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», I місце (2018 р.)
 2. Селецька Т.О. – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», ІІІ місце; (2019 р.);
 3. Моторя К.В. – VII Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (2020 р.);
 4. Кудь А. – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Чорноморська наука 2021» (2021 р.);

Закордонні відрядження (за програмою подвійних дипломів), стажування, стипендіальні програми студентів (2017-2020 рр.).

 1. Русіян А.В. (Міжнародне стажування у рамках проекту “Leopolis for future” у компанії “Mezzanine management Poland Sp. z o.o.” (Варшава). проходження переддипломної практики за темою МДР. 28.06.2017 р. – 31.10.2017 р.). 
 2. Пістун Х.І. (Міжнародне стажування у компанії Lely international NV (Maassluis, Netherlands), Netherlands (№ 450-1/В-10 від 10.03.2017 р.). 01.04.2017 р. –30.06.2017 р.)). (переможець – 1 місце).
 3. Марків І.В. (Стажування у компанії Diamond FMS B.V. Київ, Україна). (переможець – 2 місце).
 4. Батюк М.С. (Міжнародне стажування у рамках проекту “Leopolis for future” у компанії “KPMG Sp. z o.o.” (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР).
 5. Письменний О.В. (Міжнародне стажування у рамках проекту “Leopolis for future” у компанії “KPMG Sp. z o.o.” (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР).
 6.  Возняк Т.С. (Міжнародне стажування у рамках проекту “Leopolis for future” у компанії “Nest Bank SA” (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР).
 7. Хома І.М. Міжнародне стажування у рамках проекту “Leopolis for future” у компанії “Nest Bank SA” (Варшава) на період 02.07.2018 р. до 29.08.2018 р., проходження переддипломної практики за темою МДР. 
 8. Антощук Ілля Анатолійович (культурний обмін та участь у сольних концертах. Концерти, Торрев’єха, Валенсія, Рохалес (Іспанія). 28.08.2019 р. – 10.09.2019 р.);
 9. Бренич Вікторія Михайлівна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 10. Величко Ірина Ігорівна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 11. Гузар Василь Іванович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 30.09.2019 р. – 15.12.2019 р.).
 12. Дидів Степан Іванович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 13. Кравчук Поліна Юріївна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 14. Михальчук Владислав Андрійович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 15. Олійник Мар’яна Володимирівна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 16. Роскіна Анна Юріївна (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 25.02.2019 р. – 12.04.2019 р.).
 17. Ференц Ілля Миколайович (навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія, Краків (Польща). 30.09.2019 р. – 15.12.2019 р.).
 18. Пелих Владислав Олександрович (проходження практики в рамках договору про практику студентів № 427-5-2019 від 18.03.2019р. Компанія Martrade Group, Дюссельдорф (Німеччина). 03.05.2019 р. – 18.05.2019р.).
 19. Величко Ірина Ігорівна (стажування за програмою Leopolis for Future. АТ “Нест Банк”, Варшава (Польща). 28.06.2019 р. – 25.08.2019 р. ).
 20. Доколяса Анастасія Тарасівна (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 21. Кокоєйко Олеся Сергіївна (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 22. Гузар Василь Іванович (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 23. Ференц Ілля Миколайович (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів. Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца. 02.10.2020 р. – 25.12.2020 р.);
 24. Ющик Юрій Володимирович (Участь у Міжнародній науковій конференції дистанційно з доповіддю (Краків-Львів-Київ). Краківський економічний університет. 11.12.2020 р. – 11.12.2020 р.).
 25. Доколяса Анастасія Тарасівна (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів). Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща. 01.03.2021р. – 05.06.2021 р. 
 26. Кокоєйко Олеся Сергіївна (Дистанційне навчання за програмою подвійних дипломів). Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща. 01.03.2021р. – 05.06.2021 р. 
 27. Пагута Богдан Богданович (Тренінг за міжнародною грантовою програмою DAAD). Вища технічна школа Ашаффенбурга, Німеччина. 03.10.2021 р. – 15.10.2021р.

Проектні заявки, подані на здобуття грантів, стипендії (2017-2021 рр.)

 • к.е.н., доц. Побурко О.Я. «Партисипативне управління містом в умовах сталого розвитку. Приклад Лодзя та Львова» (на програму «Спільні українсько-польські науково-дослідні проекти на 2018 – 2019 рр.») . Польща, University of Lodz (Університет Лодзя). Дата подання: 20.04.2017р. 
 • д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. «Проблематика сталого розвитку в контексті функціонування банківського сектора в Польщі та Україні» (на програму «Спільні українсько-польські науково-дослідні проекти на 2018 – 2019 рр.»). Польща, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Вроцлавський економічний університет). Дата подання: 20.04.2017 р. 
 • к.е.н., доц. Коць О.О. FINCAD Women in Finance Scholarship. FINCAD (ФІНКАД), Канада. Дата подання: 29.06.2017 р. 
 • к.е.н., доц. Коць О.О. FINCAD Women in Finance Scholarship 2018. FINCAD (ФІНКАД), Канада. Дата подання: 28.06.2018р. 
 • ст. викл Познякова О.І., к.е.н., Желізняк Р.Й., к.е.н., Бонецький О.О., к.е.н., Кащишин В.М., к.е.н., доц. Коць О.О. Mobility grants for professionals in the education sector. House of Europe. Рік подання: 2019 рік.
 • к.е.н., доц. Мороз Н.В., к.е.н., доц. Лащик І.І., к.е.н., доц. Коць О.О., к.е.н., Бондаренко Л.П. «Financial and banking sector transformation: European experience implementing».  Еразмус+ Jean Monnet program. Рік подання: 2020 р. 
 • д.е.н., проф. Шкварчук Л.О. Slovak AID.  Training for financial managers of the territorial communities. ІНЕМ-З-КГ-2021-22. Рік подання: 2021 рік.
 • к.е.н., доц. Мороз Н.В., к.е.н., доц. Лащик І.І., к.е.н., доц. Коць О.О., к.е.н., доц. Бондаренко Л.П. Еразмус+ Jean Monnet program. EU Strategy In Business Financing: Digitalization And Innovations. ІНЕМ-З-КГ-2021-16. Рік подання: 2021 р. 
 • к.е.н., доц. Лащик І.І. Training of  scientific and scientific-pedagogical workers of the countries of Eastern Europe. Період отримання: 09.03.2021 р. -09.04.2021 р. (стипендія).
 • к.е.н., доц. Віблий П.І.  Training of  scientific and scientific-pedagogical workers of the countries of Eastern Europe. Період отримання: 09.03.2021 р. -09.04.2021 р. (стипендія).

Сертифікація знань іноземних мов науково-педагогічних працівників кафедри 

 1. д.е.н., професор Рисін В.В. – англійська мова (рівень В2). International English Language Testing System, IELTS, British Council. 17UA003087RYSV020A від 15.03.2018 р.;
 2. к.е.н., доцент Лащик І.І. – польська мова (рівень В2). Центр польської мови і культури для іноземців «Полонікум», Варшавський університет, Польща. № 22/2018, 2018 р.;
 3. к.е.н., доцент Віблий П.І.  – польська мова (рівень В2). Центр польської мови і культури для іноземців «Полонікум», Варшавський університет, Польща. № 39/2018, 2018 р.;
 4. к.е.н., доцент Коць О. О. – англійська мова (рівень В2). Oxford Online Placement Test,  Національний університет «Львівська політехніка». ОД 02071010/1009-18 від 26.12.2018 р.;
 5. к.е.н., лоц. Курило О.Б. – німецька мова (рівень В2). ЛНУ ім. Івана Франка. Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Центр німецької мови. №005093 від 27.01.2020 р.;
 6. к.е.н., доцент Бондаренко Л.П. – польська мова (рівень В2). Центр польської мови і культури для іноземців «Полонікум», Варшавський університет, Польща. № 23/2018, 2018 р.;
 7. к.е.н., доцент Бондаренко Л.П. – англійська мова (рівень С1). Oxford Online Placement Test,  Національний університет «Львівська політехніка». ОД 02071010/100095-20  від 03.03.2020 р.;
 8. к.е.н., доцент Мороз Н.В.  – англійська мова (рівень С1). Oxford Online Placement Test,  Національний університет «Львівська політехніка». ОД 02071010/100647-18  від 12.09.2018 р.;
 9. к.е.н., доцент Ливдар М.В. – англійська мова (рівень В2). КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов». №3132 від 13.03.2018 р.;
 10. к.е.н., доцент Чубка О.М. – польська мова (рівень В2). Регіональна соціальна академія наук, Польша, Краків. №5/18/19/k від 22.11.2018 р.;
 11. к.е.н., доцент Федевич Л.С. – англійська мова (рівень С1). Oxford Online Placement Test,  Національний університет «Львівська політехніка». ОД 02071010/0913-18 від 28.11.2018 р.