Освітня діяльність кафедри

Кафедра фінансів здійснює підготовку професіоналів на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими освітніми програмами:

  1. Освітньо – професійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  2. Освітньо – професійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  3. Освітньо – наукова програма «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма навчання).
  4. Освітньо – наукова програма «Фінанси, банківська справа і страхування» третього (освітньо-наукового – PhD) рівня вищої освіти.

Освітні програми розміщенні за посиланням: https://lpnu.ua/osvita/pro-osvitni-programy