Поточні наукові дослідження

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. За час існування кафедри її співробітниками захищено докторські дисертації (Алєксєєв І. В., Шкварчук Л.О., Бондарчук М.К., Хома І.Б.). Також щороку успішно відбуваються захисти кандидатських дисертацій працівників кафедри. Опубліковано ряд монографій, навчальних посібників та підручників з грифом МОНу, сотні статей у вітчизняних та зарубіжних журналах. При кафедрі працює НДЛ-100.

Наукові напрями кафедри фінансів:

«Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» № 0117U004018. Керівник: д.е.н., професор Алєксєєв І.В. Результат виконання: Досліджено особливості використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарських об’єднань; здійснено аналізування та оцінювання якості основних фондів підприємств у розрізі проведення змін у структурі основного капіталу.

«Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» № 0112U000800. Керівник: д.е.н., професор Хома І.Б. Результат виконання: Досліджено вплив системи фінансового моніторингу на стан формування процесів забезпечення економічної захищеності та безпеки держави в розрізі впровадження фінансового регулювання протидії легалізації злочинних доходів з контролем та по-елементною ідентифікацією біфуркаційного процесу «розмивання» структури власності.

«Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» № 0112U000801. Керівник: д.е.н., професор Шкварчук Л.О. Результат виконання: Досліджено особливості застосування характеристик грошових потоків для оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємств на засадах часових та вартісних співвідношень елементів грошових потоків та концепції якісних та кількісних показників доцільності вкладення ресурсів.

«Ровиток боргового фінансування економіки України» №0117U004121. Керівник: к.е.н., доцент Коць О.О. Результат виконання: Дослідження моделей та інструментів боргового фінансування економіки України. Розроблення теоретико-концептуальних основ, методології, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо розвитку боргового фінансування економіки України.