Участь у міжнародних наукових програмах кафедри фінансів Львівської політехніки – яскравий етап в моєму студентському житті

Студентство – це без перебільшення найбільш яскравий етап в житті
кожної людини. Саме в цей період відбувається становлення особистості,
формування світогляду, а також безліч інших метаморфоз, які в подальшому
визначають характер і долю особи. Найголовнішим чинником, який впливає на
ці процеси, є середовище, в якому формується такий індивід, тобто кафедра
університету.
На даний момент я є студентом п’ятого курсу кафедри фінансів
Національного університету “Львівська політехніка”. Декілька років тому
переді мною постав нелегкий вибір: яку спеціальність обрати для продовження
свого навчання. На щастя, результати зовнішнього незалежного оцінювання
дозволяли не обмежуватися вищими навчальними закладами у своєму рідному
Львові, але і вибирати університет з-поміж багатьох установ по всій Україні.
Проте я вибрав кафедру фінансів Львівської Політехніки і провчившись тут
п’ять років, можу із впевненістю сказати, що це було правильне рішення. І на
це є декілька причин.
По-перше, це рівень знань, які дають викладачі кафедри фінансів. Багато
з них, окрім теоретичної діяльності мають практичні навички у податковій,
банківській чи страховій сферах і охоче діляться своїми знаннями на парах із
студентами. Це дійсно цікаво, а тому процес навчання проходить максимально
швидко й ефективно. Вміння зацікавити своїм предметом – це величезний дар,
яким володіють не всі викладачі, проте на моїй кафедрі таких людей багато.
По-друге, це позитивне ставлення до студентів. Мені найбільше імпонує
те, що викладачі кафедри фінансів Львівської політехніки не перешкоджають
прагненням молодих людей реалізовувати свої плани, які не пов’язані із
навчанням. На підтвердження своїх слів можу сказати, що саме завдяки такій
політиці відносно студентів мені вдалося взяти участь в програмі Work and
Travel USA два роки тому, а результати цієї сесії не позначилися негативно на
моїй успішності.
По-третє, це міжнародні наукові програми. Львівська політехніка володіє
широким спектром наукових зв’язків з університетами Польщі, Німеччини,
Франції, Латвії, Естонії. Завдяки цій співпраці українські студенти мають змогу
водночас здобувати два дипломи, а це просто надзвичайна перевага
університету в конкурентній сфері освіти. Зокрема кафедра фінансів тісно
співпрацює із Гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташиця
(пол. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica) , і завдяки цьому
охочі студенти нашого факультету здобувають ще й польський диплом під час
навчання на магістратурі. Зі свого досвіду можу сказати, що такі програми
формують позитивний імідж кафедри, а той факт, що іноземні виші
запрошують українських викладачів говорить про те, що їхній науковий
потенціал визнають не лише в нашій державі, а й за її межами. Більше того,
після хороших базових знань, які я здобув під час чотирьох років навчання на
кафедрі фінансів Львівської політехніки, усі мої труднощі під час навчання у
Польщі зводилися лише до того, щоб опанувати іноземну мову на належному
рівні.
По-четверте, це зрештою самі студенти Львівської політехніки. У такому
середовищі виховують лідерів. Приємно визнавати той факт, що саме в
Політехніці я познайомився з багатьма різносторонніми людьми. Під час
спілкування з ними я відкрив для себе безліч нової інформації, передусім у
фінансовій сфері, яку в майбутньому можна використати для досягнення своїх
цілей.
Таким чином за роки навчання в Львівській політехніці мені вдалося
здобути нові знання у фінансовій галузі, а саме я вивчив принципи побудови
податкової та бюджетної систем, навчився аналізувати фінансову звітність
підприємств, банків і страхових компаній, а також поглибив свої аналітичні
здібності при оцінюванні фінансових ризиків різного типу установ. Окрім
цього, вдалося покращити свої лексичні та граматичні навички під час вивчення
англійської і польської мов, завдяки участі у вищезазначених програмах, а
тому вважаю, що мій період навчання на кафедрі фінансів був доволі
продуктивним, а здобуті навички слугуватимуть важливою конкурентною
перевагою під час прийому на бажану роботу. Важливо теж відмітити, що такі
можливості надаються кожному, хто бажає вчитися чомусь новому, а викладачі
завжди заохочуватимуть такі починання серед їхніх студентів.
Підбиваючи підсумки, я хочу подякувати усім без винятку викладачам
кафедри фінансів за неоціненний вклад у життя кожного студента. Завдяки
їхній наполегливій і невтомній роботі студенти нашої кафедри здобувають
комплекс вмінь і навичок, завдяки якому нам до снаги вирішувати
найскладніші завдання не лише у фінансовій сфері, але й у повсякденному
житті.

Гавдьо Ростислав
Ст. гр. ФБм – 13