Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти»

Фінансовий ринок: інституції та інструменти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти»,

яка відбудеться 3-6 червня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці у фінансовій сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА НАПРЯМАМИ:

• центральний банк та монетарна політика;
• фінансовий нагляд та стабільність фінансових систем;
• ринок капіталу;
• державні фінанси;
• корпоративні фінанси;
• фінансові інновації;
• управління ризиками;
• особисті фінанси;
• поведінкові фінанси;
• бухгалтерський облік;
• фінансовий аналіз;
• аудит.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:
• заявку (взірець додається);
• тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний, взірець оформлення додається);
• дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/smeu) та у фаховому англомовному журналі, включеному до наукометричних баз даних Index Copernicus та РИНЦ, «Economics, Entrepreneuship, Management» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/eem).

Крайній термін подачі:

• наукових статей до фахового вісника – до 1 квітня 2018 р.,

• наукових статей до англомовного журналу – до 1 квітня 2018 р.,

• тез доповідей – до 1 травня 2018 р.

Оплата за участь в конференції:

• 300 грн. – для заочної участі (публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей);

• 500 грн. – для очної участі (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей);

• 50 грн. – за кожну сторінку друкованих матеріалів у фаховому віснику чи англомовному журналі.

• Додаткова оплата за додатковий примірник матеріалів 120 грн.

Оплата за участь в конференції не покриває витрат на доїзди і проживання її учасників.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ФРІІ 2018 та прізвище учасника».

Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:

79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра фінансів
Тел.: (032) 258-21-93

Е-mail для наукових статей: frp.article@lpnu.ua

Е-mail для тез доповіді:  frp.conference@lpnu.ua

Додаткова інформація та реєстрація учасників на сайті конференції:
http://science.lpnu.ua/frp-2018

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК
Організаційні питання:
доц. Воськало Володимир Іванович:
+38050-37-09-975
Публікація тез доповіді:
доц. Нашкерська Марія Миколаївна
+38095-53-20-783
Публікація статей у фаховому віснику:
доц. Скоропад Ірина Станіславівна
+38050-95-54-326
Публікація статей в англомовному журналі:
асист. Дзьоба Наталія Богданівна:
+38097-47-41-247

Інформаційний лист та додатки

Матеріали 17 конференції Фінансовий ринок