3-6 червня 2018 року у Львівській політехніці відбулась XVII Міжнародна наукова конференція «ФІНАНСОВИЙ РИНОК: ІНСТИТУЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ»

Конференція була ініційована завідувачем кафедри банківської справи Університету Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща) доктором економічних наук, професором Єжи Венцлавським. Саме традиційністю конференцій зазначеної кафедри можна пояснити такий поважний номер XVII. Проведення конференцій польськими колегами не лише у різних містах Польщі, але й закордоном є цікавою практикою. Адже дає можливість долучитися до спільних досліджень, обміну науковим і дидактичним досвідом різним науковим школам і науково-педагогічним колективам.
До організування конференції у Львівській політехніці пристали: кафедра фінансів на чолі із завідувачем кафедри д.е.н., професором Алєксєєвим І. і кафедра обліку та аналізу на чолі із завідувачем кафедри д.е.н., професором Яремком І. Велика організаційна робота, пов’язана з комунікуванням з польськими, австрійськими, румунськими, молдовськими та українськими колегами, а також з підготовкою матеріалів конференції, безпосереднім проведенням пленарних та секційних засідань лягла на викладачів зазначених кафедр. Зокрема, серед багатьох слід відзначити професорів Загороднього А., Пилипенка Л., Бондарчук М., доцентів Воськала В., Воськало Н., Грицай О., Курило О., Мазур А., Микитюк Н., Мохняка В., Нашкерську М., Скоропад І., Тивончук О., викладачів Задерецьку Р., Познякову О., Синютку Н., аспіранта Оліховського В., спеціалістів Биленя З., Демків Н., Демську Ю., Дзьобу Н., Заяць Н.,, Клап А., Чаус О., Широн Ю.
На відкритті з вітальними словами виступили: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Львівської політехніки, д.т.н., доцент Матвійків О., директор департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, к.е.н. Филипів Р., директор Інституту економіки і менеджменту, д.е.н., професор Кузьмін О., начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, д.е.н., професор Піхоцький В., професор Венцлавський Є. (Університет Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Польща), доктор економічних наук, професор Гельмут Пернштайнер (Університет Йогана Кеплера в Лінці, Австрія).
Окрім пленарних засідань робота конференції відбувалася у секціях: Обліку (Accounting), Ринку капіталів (Capital market), Особистих фінансів і мікрофінансів (Personal Finance & Microfinance), Банківництва (Banking), Публічних фінансів (Public Finance), Корпоративних фінансів (Corporate Finance). Пленарні засідання вели професори Пернштайнер Г. (Pernsteiner H.) і Алєксєєв І. (Alieksieiev I.) Роботою секцій керували Яремко І. (Yaremko I.), Кіця М. (Kicia M.), Скоропад І. (Skoropad I.), Куркліньскі Л. (Kurkliński L.), Піхоцька О. (Pihotska O.), Зайковскі Р. (Zajkowski R.).
Доповіді, виголошені на конференції, викликали дискусії, в процесі яких доповідачі не лише відповідали на запитання, але й отримували корисні поради щодо подальших досліджень.