«Фінансовий ринок: інститути і інструменти» – спільна наукова конференція Університету Марії Кюрі-Складовської (Польща), Національного університету «Львівська політехніка» (Україна) і Університету імені Йоханнеса Кеплера (Австрія)


Кафедра банківництва Університету Марії Кюрі-Складовської в місті Любліні (Республіка Польща) щорічно організовує й проводить наукову конференцію. З минулого 2018 року до спільної організації такої конференції долучилися кафедри Фінансів та Обліку і аналізу нашого Національного університету «Львівська політехніка». В минулому році конференцію було проведено у Львові. Цього року XVIII наукову конференцію за темою «Фінансий ринок: інститути і інструменти» було проведено в Любліні (Польща). Успішному проведенню цих конференцій слід завдячувати завідувачу кафедри банківництва професору Єжи Венцлавському.

Співорганізаторами зазначеної конференції були Університет Марії Кюрі-Складовської (місто Люблін, Польща), Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) і Університет імені Йоханнеса Кеплера (місто Лінц, Австрія). Співголовами конференції виступали професор Єжи Венцлавськи, професор Гельмут Пернштайнер та професор Ігор Алєксєєв. Конференція проходила під патронатом Народового банку польського, Польської академії наук, Польського товариства фінансів та банківництва, президента міста Любліна Кшиштофа Жука, маршалка воєводства Любельськего Ярослава Ставярського. Партнерами наукової конференції виступили громадська організація «Сучасне управління бізнесом» і TV Student.

Першою пленарною доповіддю був цікавий інформаційно й аналітично виступ представниці Народового банку польського доктора Ілони Скибінської-Фабровської (Dr Ilona Skibińska-Fabrowska). Вона виклала результати дослідження щодо грошової політики Європейського центального банку. Професор Г. Пернштайнер доповів щодо участі жінок у сімейних підприємствах у Пакістані, про зниження ризиків для таких підприємств за умови участі в бізнесі саме жінок. Цікавість у присутніх, особливо представників освітянських кіл, викликала доповідь, яку підготували завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор Ігор Алєксєєв, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Андріани Мазур і кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики Владислав Алєксєєв. Доповідь присвячена порівняльному аналізу витрат студентів-іноземців впродовж їх навчання у закордонних університетах. Звичайно, що наголос було зроблено на витратах саме українських студентів.

Окрім пленарного було проведено також секційні засідання, які доволі умовно, з огляду на склад учасників від «Львівської політехніки», можна розділити на фінансові та облікові. При загальному широкому представництві учасників конференції, зокрема з Австрії, Німеччини, України і багатьох університетів Польщі, наша львівська делегація була однією з найбільших. Окрім львів’ян Україну представляли науковці з Університету водного господарства та природокористування (місто Рівне) Н. Позняковська, А. Сиротинська і О. Міклуха. Проте політехніки були представлені учасниками, як від фінансистів, так і від обліковців. Наукові дослідження дедалі вимагають серйозних кооперованих зусиль науковців. Як правило підготовка грунтовних доповідей, статей вимагає багато часу і взаємних консультацій фахівців. Ось чому для однієї доповіді можуть долучатися двоє – четверо авторів, кожному з яких належить виконати в процесі дослідження свою частку роботи. Подібний досвід вчених-викладачів поступово переноситься й на студентські наукові роботи. Адже навчитися працювати у команді, кооперувати свої зусилля з колегами є однією з найважливіших сучасних вимог доя випускників університету. Саме з цієї позиції слід розглядати й поширювати досвід наших викладачів, які дослідницькими групами проводять вивчення різноманітних аспектів функціонування фінансового ринку.

Говорячи про секційні засідання, слід відзначити доволі високу зацікавленість всіх учасників в обговоренні різноманітних аспектів функціонування фінансового ринку. Адже на цьому ринку відображаються усі сторони економічного і соціального життя суспільства кожної країни, міждержавні фінансово-економічні відносини. З цієї точки зору надзвичайно цікавими були такі доповіді. Дискусія відбулася за доповіддю директора Інституту економіки і менеджменту доктора економічних наук, професора Олега Кузьміна і доктора економічних наук, професора Наталії Станасюк на тему «Оцінка фінансової та інвестиційної складових промислового потенціалу». Зокрема О. Кузьмін наголосив на важливості більш активної співпраці Європейського союзу з Україною, на взаємовигідності розширення такого співробітництва, у тому числі й для Польщі.

Кандидати економічних наук доцент кафедри фінансів Оксана Курило, старший викладач кафедри фінансів Наталія Синютка, професор, доктор економічних наук Марія Бондарчук зробили доповідь щодо інновацій на фінансовому ринку України за темою «Діджіталізація державних закупівель: приклад України». Питання, які задавали учасники конференції, засвідчили, що український досвід є цікавим також і для іноземних фахівців.

Доповідь за темою «Вплив державного боргу на економічне зростання» була представлена кандидатами економічних наук, доцентами кафедри фінансів Іриною Кондрат, Павлом Гориславцем, Оксаною Червінською і старшим викладачем кафедри фінансів Оленою Позняковою.

Фінансовий ринок передбачає не лише фінансові операції, але й контроль за ними, облік. З цих питань змістовні доповіді зробили викладачі кафедри обліку та аналізу. Серед них слід назвати такі.

«Інтегрована звітність – сучасні тенденції та проблеми розвитку», яку підготували доктор економічних наук, професор Ігор Яремко, доктор економічних наук, професор Любомир Пилипенко, кандидат економічних наук, доцент Олена Тивончук.

«Діагностика ефективності інституту банкрутства в Україні», підготовлена кандидатом економічних наук, доцентом Галиною Кіндрацькою.

Кандидати економічних нгаук, доценти кафедри обліку та аналізу Володимир Воськало і Наталія Воськало доповіли щодо «Проблем та перспектив розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні».

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу Олеся Лемішовська представила доповідь «Бухгалтерські теоретичні знання і практична бухгалтерія у Галичині в XIX – середині XX ст.».

«Аналіз показників банківської системи України на 2014-2018 роки: плани та реальність», підготовлена доктором економічних наук, професором кафедри обліку та аналізу Олегом Скаском та кандидатом економічних наук, доцентом цієї ж кафедри Ольгою Грицай.

Підводячи підсумки конференції слід визнати корисність багатосторонніх зустрічей вчених, які працюють в університетах і академічних закладах. Обмін методиками та результатами досліджень дозволяє планувати у перспективі спільні наукові роботи, у тому числі за програмами Європейського Союзу. Окрім наукових результатів, учасники конференції поділилися досвідом організації навчального процесу, що є важливим для наближення українських університетів до європейських стандартів освітньої діяльності.

Завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор  Ігор Алєксєєв