Кафедра фінансів провела два засідання на платформі MS Teams

09 квітня 2020 року відбулося засідання з порядком денним:

  1. Про використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання на період карантину відповідно до Наказу від 16.03.2020 р. № 139-1-10 «Про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі під час карантину».
  2. Про встановлення зв’язку зі студентами усіх курсів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з метою інформування щодо обов’язковості відпрацювання поточних завдань, тестів у ВНС і передбачуваному дистанційному проведенні семестрового контролю відповідно до Наказів від 12.03.2020 р. № 126-1-10 «Про заходи протидії епідемії коронавірусної інфекції та недопущення поширення COVID-19” і від 16.03.2020 р. № 139-1-10 «Про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі під час карантину», а також за рекомендаціями Ректора завідувачам кафедр на дистанційній нараді 07.03.2020 р.
  3. Про організування проходження практики за темами випускних кваліфікаційних робіт в умовах карантину відповідно до Наказу від 27.03.2020 р. № 165-1-10 «Про продовження карантину» та Наказу від 30.03.2020 р. «Про завершення освітнього процесу в 2019/2020 навчальному році».
  4. Про списки осіб, у яких завершуються строкові та річні контракти відповідно до листа проректора з навчально-методичної роботи і стратегічного розвитку Жук Л.В.
  5. Про терміни захисту кваліфікаційних викпускних робіт магістрами освітньо-наукової програми (ОНП) та бакалаврами відповідно до Наказу від 30.03.2020 р. «Про завершення освітнього процесу в 2019/2020 навчальному році».

13 квітня 2020 року відбулося засідання з порядком денним:

  1. Про встановлення зв’язку зі студентами усіх курсів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з метою виявлення студентів, які не мають доступу до Internet, і вироблення заходів щодо їх залучення до навчального процесу відповідно до рекомендацій Ректора завідувачам кафедр на дистанційній нараді 07.03.2020 р.
  2. Про формування плану роботи кафедри на 2020 р. відповідно до Наказу від 23.03.2020 р. № 153-1-10 «Про затвердження внутрішнього стандарту забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»» та Наказу від 23.03.2020 р. № 154-1-10 «Про формування плану роботи кафедри на 2020 рік».
  3. Про підписання повідомлень особами, у яких завершуються строкові та річні контракти відповідно до листа проректора з навчально-методичної роботи і стратегічного розвитку Жук Л.В.
  4. Про поточну ситуацію щодо оформлення сертифікатів у ВНС Відповідно до наказу № 58–1-10 від 06.02.2020р. Про затвердження внутрішніх стандартів забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Національного університету “Львівська політехніка”.