Оголошення про роботу ЕК кафедри фінансів

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕК
кафедри фінансів
Інституту економіки і менеджменту
із захисту магістерських кваліфікаційних робіт
за Освітньо-науковою програмою
студентів денної форми навчання
спеціальності 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ”

ДатаПочаток роботи ЕКАудиторія
29.05.202012:00платформа Microsoft Тeams

Голова ЕК:
Кирилюк Р. Р.

Секретар ЕК:
Желізняк Р. Й. – к.е.н., старший викладач

Члени ЕК:
Алєксєєв І. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри
Бондарчук М. К. – д.е.н., професор
Рисін В. В. – д.е.н., професор
Хома І. Б. – д.е.н., професор
Шкварчук Л. О. – д.е.н., професор

Посилання на команду:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeea4ceb6f0d74dcf886644b6b363ad2b%40thread.tacv2/conversations?groupId=48a5eb51-4357-4c0c-b1e4-204ea945868c&tenantId=7631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a