Завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка» Ігор Алєксєєв виступив при обговоренні Звіту щодо бюджету Львівщини за 2020 рік

11 березня 2021 року відбулися громадські слухання звіту Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 2020 рік.

З доповіддю виступив директор департаменту фінансів ЛОДА пан Олег Демків. Він відзначив проблеми фінансового 2020 року, серед яких головними були карантинні обмеження для бізнесу, який є головним джерелом надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також скорочення обсягів трансфертів з державного бюджету України. В той же час, як показано у звіті, фінансові показники 2020 року по доходах і видатках перевищили показники 2019 року. Щоправда планових рівнів, затверджених на 2020 рік, досягти не вдалося. Зазначена фінансова ситуація свідчить про позитивну, хоча й незначну динаміку економіки Львівської області. Директор Олег Демків зазначив як позитивну характеристику роботи Департаменту фінансів –  уникнення значної заборгованості перед кредиторами, що дозволить використати перехідні фінансові ресурси на проекти розвитку у 2021 році. Водночас було наголошено на зміні самої практики діяльності департаменту фінансів, який в умовах децентралізації вже не буде виконувати функцію розподілу бюджетних ресурсів між окремими територіями області, а має зосередитися на фінансуванні обласних програм.

Співдоповідь зробив голова Комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради пан Володимир Квурт. Він високо оцінив роботу Департаменту фінансів і особисто його директора. Говорячи про фінансові перспективи Львівської області у 2021 році, Володимир Квурт зазначив, що в умовах децентралізації значні фінансові ресурси передаються до територіальних громад (ТГ), де найкраще мають знати потреби своїх мешканців у містах, селищах та селах. Проте, відсутність законодавчої бази для можливого переформатування територіальних громад позначиться негативно на новостворених ТГ через відсутність у них підприємств, які могли б створювати дохідну базу їхніх бюджетів. З цієї причини, на думку В. Квурта, виникає необхідність співфінансування деяких проектів у таких громадах. Тобто окрім їхніх власних коштів буде потреба у виділенні коштів з обласного бюджету.

Співдоповідь виголосив також заступник голови Облдержадміністрації пан Іван Собко. Він також позитивно оцінив зусилля Департаменту фінансів ЛОДА, зупинився на економічних проблемах області, які, з одного боку, впливають на виконання бюджетних планів за доходами та видатками, з іншого – залежать від успішності наповнення обласного бюджету. Особливо заступник голови Облдержадміністрації наголосив на виконанні ключових для Львівщини програм розвитку: будівництві та ремонті автомобільних доріг, соціальних програмах, зокрема охорони здоров’я, освіти та деяких інших. Було підкреслено, що проблема пандемії, викликана Covid-19, забрала з фінансування обласних програм значні фінансові ресурси.

При обговоренні доповідей виступив завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка» доктор економічних наук, професор Ігор Алєксєєв. Він високо оцінив діяльність Департаменту фінансів, зазначивши, що саме у складних умовах найкраще проявляються високий професіоналізм і фахове розуміння пріоритетності тих, чи інших програм і проектів соціально-економічного призначення. Адже у звітах співдоповідачів відзначалось, що в 2020 році при недостатності бюджетних коштів Департамент фінансів був змушений помісячно коригувати бюджетне фінансування установ та організацій, окремих програм. Ігор Алєксєєв підтримав ідею співфінансування програм у тих ТГ, які не мають достатньої фінансової бази для формування власного бюджету.