Відкрите лекційне заняття доцента Олександри Шевчук

12.04.2021 о 12:10 відбудеться відкрита лекція к.е.н, доцента Шевчук О.О. з дисципліни “Страхування” для студентів 2 курсу групи ФБ-23, ФБ-24 на платформі MS Тeams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8df8b1850f424c20be51c711ea32440b%40thread.tacv2/1612943737198?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf1483-e404-40d3-9c21-52d3ccf7488c%22%7d