Майбутні банкіри кафедри фінансів ІНЕМ Львівської політехніки апробовують отримані знання у комерційних банках!

Банківській системі завжди потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Для цього науково-педагогічні працівники кафедри фінансів постійно удосконалюють свої компетентності при викладанні дисциплін, що пов’язані з розвитком банківської освіти і науки.

БУТИ БАНКІРОМ – ЦЕ ПРЕСТИЖНО!

Тому здобувачі вищої освіти кафедри фінансів постійно дивують своїми результатами навчання і їх активно перевіряють при проходженні практики у комерційних банках!!!

Відтак, отримані сертифікати у Приватбанку – свідчать про високий рівень якості освіти і отримані знання на кафедрі фінансів Львівської політехніки повністю відповідають компетентностям, якими має володіти здобувач вищої освіти з фінансів, банківської справи і страхування! Майбутнім банкірам бажаємо подальших успіхів!