Перший захист дисертації на кафедрі фінансів на здобуття наукового ступеня доктора філософії

15 квітня 2021 року на кафедрі фінансів  НУ ЛП  відбувся перший захист дисертації аспірантки заочної форми навчання Костюк-Пукаляк Оксани Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема дисертації “Грошові потоки електронного бізнесу”. Науковий керівник д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна. Дисертація була виконана відповідно до освітньо-наукової програми Фінанси, банківська справа та страхування. Освітньо-наукова програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У спеціалізованій вченій раді НУ “Львівська політехніка” Костюк-Пукаляк О.М. здобула ступінь доктора філософії, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, рішення набрало чинності з 14 вересня 2021 року.