На кафедрі фінансів ІНЕМ обговорили з магістрами вдосконалення освітніх програм

Для підвищення якості навчання здобувачів вищої освіти на кафедрі фінансів Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки постійно вдосконалюють освітні програми підготовки професіоналів у сфері державних, місцевих, міжнародних фінансів, фінансів банківських і страхових структур.

Освітні програми магістерського (ОНП і ОПП) рівня зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» кафедри фінансів ІНЕМ дають змогу здобувачам вищої освіти розв’язувати складні завдання і проблеми у професійній діяльності чи в процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зокрема інноваційного характеру, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами, проведення досліджень і характеризується невизначеністю умов та вимог до професійної й дослідницької діяльності.

У цьому контексті відбулася зустріч зі студентами, які запропонували гарантам і членам робочих груп освітніх програм врахувати рекомендації щодо сучасного розвитку фінансів, банківської справи і страхування.

На зустрічі робочої групи з формування ОП із здобувачами були присутні: гарант ОНП – професор Марія Бондарчук, гарант ОПП – професор Людмила Шкварчук, завідувач кафедри фінансів – професор Ігор Алєксєєв, НПП; Н. Костецька, М. Боросовська – студенти групи ФБСС-21, В. Толстов, А. Юринець, В. Романик, О. Мартинюк – студенти групи ФБСС-21з, Ю. Ющик, І. Антощук, С. Папірник, М. Дубик – студенти групи ФБМ-11, А. Карпець, А. Григорук – студенти групи ФБСС-11.

Пропозиції полягають у розширенні форми набуття компетенцій спілкування іноземною мовою; набуття soft skills, вивчення програм аналізу даних Alteryx у межах обов’язкових дисциплін; під час викладання дисциплін звертати увагу на Current events різних ринків; розширити перелік тем і дисциплін, які викладають англійською мовою, тощо.