Кафедра фінансів НУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» проводить набір на навчання за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»