Колектив

АЛЄКСЄЄВ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ – завідувач кафедри фінансів.

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фінанси інноваційної діяльності», «Вступ до фаху фінанси і кредит», «Фінанси інноваційних підприємств»

Сфера наукових інтересів: фінанси інноваційної діяльності; економіка і керування науково-технічною підготовкою; оподатковування фінансово-кредитних установ

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

БОНДАРЧУК МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА– професор кафедри фінансів.

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Банківська система», «Банківський менеджмент», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Банкрутство»; для аспірантів: «Дослідження регуляторів фінансового ринку», «Особливості розвитку парабанківської системи», «Дослідження стану фінансів підприємств і проблеми їх санації».

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку банківської системи України, санація і антикризове управління на підприємствах, в банках та страхових компаніях.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

ПАРАНЧУК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ– професор кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: професор.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Податковий менеджмент»

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428 Г

ПАРТИН ГАЛИНА ОСТАПІВНА– професор кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: професор.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фінансовий контролінг», «Фінансовий менеджмент».

Сфера наукових інтересів: проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, зокрема, управління витратами підприємств.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428 Г

ШКВАРЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА– професор кафедри фінансів.

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фінансовий ринок», «Фінансове посередництво»

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні проблеми формування цін та ефективного ціноутворення в сучасній економіці України. Значна увага приділяється дослідженню тенденцій та перспектив розвитку фінансового ринку, а також проблемам фінансового забезпечення інвестиційного розвитку економіки країни.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428 Г

ХОМА ІРИНА БОРИСІВНА– професор кафедри фінансів.

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Ринок фінансових послуг», «Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів», «Оптимізаційні методи в економіці і менеджменті», «Тенденції розвитку ринку фінансових послуг», «Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності», Науковий семінар «Дослідження сучасних тенденцій розвитку ринку фінансових послуг».

Сфера наукових інтересів: дослідження процесів забезпечення економічної захищеності підприємств в умовах антикризового управління; розроблення систем діагностики стану економічної безпеки підприємств з елементами економіко-математичного моделювання; оптимізація методів системно-комплексної і структурно-функціональної діагностики економічної захищеності підприємств; моделювання процесу фінансового контролю за стійким розвитком підприємства; моделювання фінансових рішень у точці біфуркації перебігу підприємницької діяльності; управління та діагностика раннього виявлення бізнес-конфліктів; фінансовий аналіз ознак та наслідків бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

ВІВЧАР ОЛЕКСАНДРА ЙОСИПІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Місцеві фінанси», «Управління державним

боргом», «Гроші та кредит».

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

  ГОРИСЛАВЕЦЬ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ – доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

КОНДРАТ ІРИНА ЮРІЇВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Страхові послуги», «Перестрахування», «Фінансова

інфраструктура».

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні проблеми функціонування фінансового

ринку, зокрема страхового ринку. Значна увага приділяється дослідженню перспектив

розвитку особистого (медичне та пенсійне), а також інших видів страхування.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428 Г

КОЦЬ ОЛЬГА ОЛЕГІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Гроші та кредит 1», «Гроші та кредит 2», «Гроші та

кредит (заг.)», «Фінансово-економічна діяльність», «Фінансове посередництво».

Сфера наукових інтересів: наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-

методологічних засад і практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку підприємств,

впровадження систем ризик-менеджменту на підприємствах.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 419

ПІХОЦЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Бюджетна система».

Сфера наукових інтересів: .

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428 Г

ПОБУРКО ОЛЕКСІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: .

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

ПОЛІТИЛО МАРІЯ ПЕТРІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси».

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428 Д

  СКОРОПАД ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»,

«Макрофінансове бюджетування».

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

СМІРНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

УРІКОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ФУРДИЧКО ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428г

ЧЕРВІНСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ЯРОШЕВИЧ НАТАЛІЯ БОГУСЛАВІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428г

БОНДАРЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 419

ВІБЛИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 419

КУРИЛО ОКСАНА БОГДАНІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

ЛИВДАР МАРТА ВАСИЛІВНА– доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: «Міжнародні ринки капіталу», «Міжнародні фінансові ринки», «International financial markets»

Сфера наукових інтересів: Сфера наукових інтересів: бюджетна політика; соціально – економічний розвиток регіону в умовах децентралізації; економічні та фінансові інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку; механізм розвитку державно – приватного партнерства; підвищення ефективності управління місцевими фінансами; фінансова безпека.

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

МАЗУР АНДРІАНА ВОЛОДИМИРІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: “Фінансові інновації”, “Financial innovations”, “Методологія досліджень фінансових відносин”, “Methodology of financial relations research”, “Інформаційні системи і технології у фінансах”, “Інформаційні технології у фінансах”, “Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей”

Сфера наукових інтересів: фінансові інновації, сталий розвиток економіки, формування структури основних засобів, науково-технічна підготовка виробництва

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

МОРОЗ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ФЕДЕВИЧ ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ЧУБКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

  ЧУШАК-ГОЛОБОРОДЬКО АННА МИХАЙЛІВНА– доцент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ДІДУХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА – ст.викладач кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ЖЕЛІЗНЯК РОМАН ЙОСИФОВИЧ – ст.викладач кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

СИНЮТКА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА – ст.викладач кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 430

БОНЕЦЬКИЙ ОРЕСТ ОЛЕГОВИЧ – асистент кафедри фінансів.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

КАЩИШИН ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ – асистент кафедри фінансів.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

ПОЗНЯКОВА ОЛЕНА ІГОРІВНА – асистент кафедри фінансів.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

Контакти: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, ІV-й корпус НУ «ЛП», каб. 428д

КЛАП АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – провідний спеціаліст кафедри
ШИРОН ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА – ст.лаборант кафедри
БАГРІЙ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – спеціаліст кафедри
ГОНЧАР СВІТЛАНА ЙОСИПІВНА – інженер кафедри