Поточні наукові дослідження

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів активно поєднує викладацьку роботу із науково-дослідною діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку економічної, фінансової та інноваційної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Напрями наукової діяльності кафедри:

 • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо (http://finance.lviv.ua/pidruchnyky-ta-navchalni-posibnyky/);
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • наукова робота зі студентами (науково-дослідний гурток «Фінансист» (https://lpnu.ua/fin/akademichni-dosiahnennia-studentiv)).

Науково-дослідні роботи:

 • «Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» (ФІН-4; № держреєстрації 0112U000799 – завершена НДР у 2016 р.). Керівник д.е.н., професор Алєксєєв І.В.;
 • «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» (ФІН-5; № держреєстрації 0112U000800 – завершена НДР у 2016 р.). Керівник д.е.н., професор Хома І.Б.;
 • «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» (ФІН-6; № держреєстрації 0112U000801 – завершена НДР у 2016 р.). Керівник д.е.н., професор Шкварчук Л.О.;
 • «Розвиток боргового фінансування економіки України» (ФІН-9; № держреєстрації 0117U004121, терміни виконання: 2017-2019 рр.). Керівник к.е.н., доцент Коць О.О.;
 •  «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (ФІН-8; № держреєстрації 0117U004018, терміни виконання: 2017-2021 рр.). Керівник д.е.н., професор Алєксєєв І.В.;
 •  «Фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності» (ФІН-10; № держреєстрації 0119U102396, терміни виконання: 2019-2023 рр.); Керівник к.е.н., доцент Мазур А.В.;
 • «Діджиталізація публічних фінансів: науково-теоретичні концепти та практичний дискурс» (ФІН-11; № держреєстрації 0121U110161, терміни виконання: 2021-2025 рр.). Керівник к.е.н., доцент Синютка Н.Г.

Перелік науково-технічних послуг:

 • сучасні практики оптимізації податкового навантаження;
 • дослідження особливостей фінансування системи охорони здоров’я за страховим принципом;
 • оцінювання економічної ефективності виробництва продукції;
 • управління фінансовими ресурсами підприємств.

Замовники наукових робіт: 

 • Департамент фінансів Львівської ОДА;
 • Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Tернопільській областях (у м. Львів);
 • ТзОВ «Екскомбуд»;
 • ПрАТ «ДОБРА ВОДА»;
 • ТзОВ «Софія»;
 • ТзОВ «Галицька будівельна гільдія»;
 • ПП “ФОЛЬГА-СЕРВІС”;
 • ТзОВ «Галичхутро»;
 • ТзДВ «Львів-Реставрація»;
 • ПП «Науково-виробнича фірма «БІАРП»»;
 • ТзОВ «Лемберг груп».

Перелік виконаних робіт:

 • Консультативні послуги на тему «Формування системи стратегічного контролінгу у ТзОВ «Екскомбуд».
 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від впровадження енергоощадних технологій у ПрАТ «ДОБРА ВОДА».
 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат на ТзОВ «Софія».
 • Консультативні послуги на тему “Впровадження моделі інтегрованого управління фінансовими ризиками у ТзОВ “Галицька будівельна гільдія”.
 • Консультаційні послуги на тему “Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат ПП “ФОЛЬГА-СЕРВІС”.
 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічної ефективності виробництва продукції тваринництва ТзОВ «Галичхутро».
 • Консультаційні послуги на тему «Розробка фінансової стратегії ТзДВ «Львів-Реставрація».
 • Консультаційні послуги на тему «Формування системного підходу до калькулювання витрат Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «БІАРП»».
 • Консультаційні послуги на тему «Управління фінансовими ресурсами підприємства ТзОВ «Лемберг груп» в умовах економічної нестабільності».

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ-100 (науковий керівник лабораторії – д.е.н. проф., І.В. Алєксєєв), на базі якої упродовж останніх років розробляється держбюджетна тематика.

Перелік виконаних та діючих госпдоговорів кафедри:

 1. НДР ‘г/д № 893 (24.04.2018 – 25.06.2018) Консультативні послуги на тему «Формування системи стратегічного контролінгу у ТзОВ «Екскомбуд»».
 2. НДР ‘г/д № 952 (25.06.2018 – 25.09.2018) Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від впровадження енергоощадних технологій у ПрАТ «ДОБРА ВОДА»».
 3. НДР ‘г/д № 34 (25.02.2019 – 25.04.2019) Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат на ТзОВ «Софія»».
 4.  НДР ‘г/д № 303 (24.02.2020 – 24.04.2020) Консультативні послуги на тему «Впровадження моделі інтегрованого управління фінансовими ризиками у ТзОВ «Галицька будівельна гільдія»».
 5. НДР ‘г/д № 536 (21.12.2020 – 20.03.2021) Консультаційні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат ПП «ФОЛЬГА-СЕРВІС»».
 6. НДР ‘г/д № 591 (18.02.2021 – 10.05.2021) Консультаційні послуги на тему «Оцінювання економічної ефективності виробництва продукції тваринництва ТзОВ «Галичхутро»» (Керівник к.е.н., доцент Мазур А.В.).
 7. НДР ‘г/д № 715 (01.06.2021 – 16.07.2021) Консультаційні послуги на тему «Розробка фінансової стратегії ТзДВ «Львів-Реставрація»». (Керівник к.е.н., доцент Червінська О.С.).
 8. НДР ‘г/д № 790 (20.10.2021 – 10.12.2021) Консультаційні послуги на тему «Формування системного підходу до калькулювання витрат Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «БІАРП»» (Керівник к.е.н., професор Партин Г.О.).
 9. НДР ‘г/д № 846 (30.11.2021 – 28.12.2021) Консультаційні послуги на тему «Управління фінансовими ресурсами підприємства ТзОВ «Лемберг груп» в умовах економічної нестабільності»». (Керівник к.е.н., доцент Ливдар М.В.)

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. За час існування кафедри її співробітниками захищено докторські дисертації (Алєксєєв І. В., Шкварчук Л.О., Бондарчук М.К., Хома І.Б.). Також щороку успішно відбуваються захисти кандидатських дисертацій  (докторів філософії) працівників кафедри. Опубліковано ряд монографій, навчальних посібників та підручників з грифом МОНу, сотні статей у вітчизняних та зарубіжних журналах. При кафедрі працює НДЛ-100.