Завантаження

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Управління ризиками у фінансовому секторі», 6–7 грудня 2019 року / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 76-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів, 2018